نخواندن سرود ملی بازیکنان انگلیسی لیورپول

مزدورای بی بی سی برای سرود نخوندن بعضی از بازیکنای تیم ملی بیست چاری برنامه های تحلیلی میرفتن ولی برای سرود ملی نخوندن بازیکنای انگلیسی لیورپول و هو کردن تماشاچیاش روزه ی سکوت گرفتن،چون روح ملکه آزرده میشه و جیرشون قطع.

مینا رشیدی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.