تغییر نام خیابان منزل شهید الداغی به جوانمرد

رئیس شورای شهر سبزوار: نام خیابان محل زندگی شهید حمیدرضا الداغی به «جوانمرد» تغییر خواهد کرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.