عدم برخورد جدی با تخلفات بانکی

آقایون مسئول! بهتر نیست تیغ جراحی اقتصادی یکمی به پیکر فاسد بانک‌ها هم فرو بره؟!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.