مشکل شما آب و هوا نبود!

خارج نشینا دارن به هم میپرن،
که چرا برای روز فراخوان هواشناسی رو چک نکردید!

مشکل شما آب و هوا نبود!
مشکل شما همراه نبودن دلِ مردم با شماست.
( تصویر : انقلاب مردم، زیر بارش شدید باران، سال ۵۷ )
@BisimchiMedia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.