قیام براندازان 😂

قیااااام سرااااسری‌شون شده برخی مناطق 😂
@BisimchiMedia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.