صدور احکام قضایی برای قاتلین شهید عجمیان

🎥 احکام اولیه قاتلان شهید عجمیان صادر شد؛ ۵ نفر به اعدام و ۱۱ نفر به حبس بلندمدت محکوم شدند

@BisimchiMedia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.