ببینید انگلیس چطوریه که این چیرا براش عجیبه

الیه مولاسون، فعال حوزه مبارزه با آزار جنسی: به عنوان دختری که در انگلستان بزرگ شدم هرگز باور نمی‌کردم که بدون آزار جنسی بیرون برم، قطر ۲٠۲۲ به چیزی رسید که آرزوش رو نمی‌کردم.
احساس امنیت باور نکردنی‌ای دارم.

ببینید انگلیس چطوریه که این چیرا براش عجیبه
@BisimchiMedia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.