شناسایی و دستگیری یکی از لیدرهای اغتشاشات تهران

شناسایی و دستگیری یکی از لیدرهای اغتشاشات استان تهران توسط سازمان اطلاعات سپاه

@BisimchiMedia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.