تصویری از مغزتحلیل رفته یک مغازه دار قمی

اینجا قم است و شما مغز حقیر یک مغازه دار رو مشاهده میکنید
@BisimchiMedia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.