انقلاب گوگلی هم شکست خورد!

نام خیابان ولیعصر که براندازان نام آن را به پهلوی تغییر داده بودند، به حالت قبل برگشت 😂
@BisimchiMedia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.