گستاخی الهام

وزارت خارجه ایران هم اونقدر با این جانور مماشات کرده که اینقدر گستاخ و وقیح شده
@BisimchiMedia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.