سرزمین شکست ناپذیر

‌🔹ما میراث دار اشک و لبخندهای مردمان سرزمینی هستیم که در گوشه گوشه تاریخش می‌شود مادران نترس و پدران شجاعی را پیدا کرد که روزی به جای عزیزانشان، سلاح‌هایشان را در آغوش گرفتند

🔹زنان و مردانی که نگاه‌های امیدوارشان در روزهای جنگ و ناآرامی فقط خیره به یکجاست.. آن هم اینکه پرچم این خانه همیشه پابرجاست..

@BisimchiMedia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.