برگاشون از تکنولوژی و پیشرفت ایران فِر خورده 😂

🎥 مقام‌ اوکراینی: بررسی های صورت گرفته روی پهپاد مهاجر-۶ ایرانی نشان می‌دهد قطعات آن از آمریکا و ژاپن، چین، سوئد، اتریش و حتی یک جزء تولید اوکراین است، مشخص نیست این قطعات چگونه به آنجا رسیده اند.

برگاشون از تکنولوژی و پیشرفت ایران فِر خورده 😂

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.