ننگ بر شما بی شرف ها!

▪️چند اوباش در ارومیه و… شبانه جلوی عبور خودروهای مردم را میگیرند و معطلشان میکنند و برایشان هم مهم نیست یک انسان سالخورده و بیمار در خودروها در حال مرگ باشد.
بعد این حرکت را مریم رجوی بعنوان اقدامی انقلابی جلوه میدهد. ننگ بر شما بی شرف ها!

Hamed Sarrafpour

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.