دایی شهید هادی چاکسری: خواهرزاده من را ناجوانمردانه کشتند

🎥 دایی شهید هادی چاکسری: خواهر زاده من رفته بود داروخانه دارو بخرد او را از پشت ناجوانمردانه زدند.

اصلا اهل دعوا نبود، حتی با یک نفر هم درگیری لفظی نداشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.