تاوان این خون ها رو خواهی داد! خیلی زود! خیلی زود!

طرف ایتالیا زندگی میکنه، پوستر رو دیده رفته توی کانال دیده ساعت ۱۷:۴۵ زده، بدو بدو اومده توییت زده که آره پوستر رو ساعت۱۷:۴۵طراحی کردن و حمله ساعت ۱۷:۴۳ بوده! پس کار خودشونه! یعنی عقل همینقدر!

🔹بعدا یکی زیر توییتش منشن داده داداش تو ایتالیایی ۱.۵ عقبی! ساعتت اشتباس!

🔹سریع توییتش رو پاک کرده! یه گله کانال های بزرگ برانداز روی این واسه ۵ ۶ ساعت مانور رفتن که به همین دلیل کار خود نظام بوده! الان دارن سوسکی یکی پس از دیگری‌توییت هاشون رو پاک میکنن!

🔹همین خودش نشون میده کی سمت حقه! تاوان این خون ها رو خواهی داد! خیلی زود! خیلی زود!

«الیاس»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.