ایجاد فایل پوستر سلام خونین حدود دوساعت بعد از حادثه

ساعت ۱۹:۱۰ دقیقه زمان ایجاد فایل پوستر سلام خونین یعنی چیزی حدود دوساعت بعد از حادثه

توضیحات کامل در مورد زمان ایجاد فایل پوستر سلام خونین که توسط طراح آن منتشر شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.