دانشجو: پنج شنبه و جمعه ها به ما غذا نمی دهند!!

🎥دانشجو: پنج شنبه و جمعه ها به ما غذا نمی دهند!!

و ببینید نگاه چپی که بهادری جهرمی به مسئول دانشگاه می‌کند!
@BisimchiMedia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.