چادرت رو دراری، عقل رشد میکنه؟ نه!

آقای سروش لشکری «هیچکس»
قبل از ازدواج با عنصر فعال منافقین پاسخ این روزهای خودش را داده بود
او که امروز از دشمنان برای حمله به ایران کمک می‌گیرد ، ۱۰سال قبل گفت:

چادرت رو دراری، عقل رشد میکنه؟ نه!
دشمن خارجی نفت میخواد و بس!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.