براندازسواد ندارد

️‏دانشگاه تبریز رشته ادبیات عرب ندارد
تبریز هم میدان انقلاب ندارد
برانداز هم سواد ندارد

«نوید مستفیضی»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.