اگربهم فحش بدی بازم برات جون میدم

👤 ادب دانشجویان بسیجی دانشگاه علم‌ و صنعت رو ببینید

بعد از کلی شعار و فحش و بی‌ادبی طرف مقابل ببینید چه شعاری میدن

اگر بهم فحش بدی، بازم برات جون میدم…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.