رفتاردوستاته پلیس فرانسه با معترضان😂

پلیس فرانسه اونقدر با باتوم میزننت که ساق پات خرد و به پوست اویزون بشه 😍
ازادی یعنی این

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.