آقای قوه قضائیه نمیخوای برخورد کنید؟

پررویی و وقاحت علی دایی بعد از اینکه معلوم شد دروغ گفته

آقای قوه قضائیه نمیخوای برخورد کنید؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.