الگوریتم رفتاری غربگرایان:

🐦

سال ۹۴: راه توسعه از برجام می‌گذرد نه جنس بنجل چینی و سازمان بنجل شانگهای.
سال ۱۴۰۰ و بعد از غیرقابل انکار شدن اهمیت شانگهای: برای پیوستن به شانگهای باید اول به FATF پیوست.
سال ۴۰۲ و بعد از پیوستن بدون FATF: بدون برجام عضویت در شانگهای میسر نبود/علیزاده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.