صحنه سازی اوباش برای تخریب پلیس

باز هم صحنه سازی اوباش برای تخریب پلیس
چند نکته برای فیلم پخش شده از بی بی سی :
1-افراد لباس یگان ویژه و جلیقه ضد گلوله با نوشته پلیس به تن دارند( ثانیه 14) ، اما کفشهای شخصی پوشیده اند (عجیب ولی واقعی !)
2- به ثانیه یازده و بعد تر(36) دقت کنید یکی از افراد در حال کشیدن سیگار میباشد کدام نیرو در حال ماموریت جرات سیگار کشیدن دارد ؟؟
3-دوربین بطور ثابت درحال فیلمبرداریست و فیلمبرداردرحال صحبت روی فیلم است اما افراد حاضردرصحنه به این فیلمبردار توجه نمیکنند فیلم برداراز کجا میدانسته این افراد وارداین کوچه میشوندکه دوربین خود را بطور ثابت وبا امادگی قبلی برروی کوچه تنظیم کرده وقبل و بعد صحنه مشخص نیست!!
4- در ثانیه تقریبا 32شخصی با لباس شخصی و ماسک زده از پشت نیرو فرار میکند اما نیرو هیچ توجهی به وی نمیکند در حالیکه هر نیرو میداند هنگام عملیات نباید از پشت سر خود غافل باشد !!
5-از هفت نفری که میرن تو این کوچه و دو سه نفری که بیرون کوچه حرکت میکنند، به جز اون دو نفر اول که یکیشون هم داره سیگار میکشه چهره بقیه کاملا پوشیده است!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.