می خواهند اعصاب ما را منفجر کنند

بهادری جهرمی: همزمان با متروپل ۲۹ دانش آموز در آمریکا را کشتند، هر کس توانست یک عکس از آن بیاورد جایزه دارد

سخنگوی دولت در میان انجمن اولیا و مربیان دبیرستان امیرکبیر:
میلیونها ها عکس از مترو پل منتشر کردند. چرا؟ چون می خواهند اعصاب ما را منفجر کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.